قسمت ۲ | عکاسی خیابانی با پیمان یزدانی

قسمت دوم پادکست عکاسی هیستوگرام با پیمان یزدانی | گفت و گویی با پیمان یزدانی درباره عکاسی خیابانی و خبری | تعریف عکاسی خیابانی و تجهیزات مورد نیاز آن