پادکست امین خسروشاهی عکاس خبری

قسمت ۴۳ | عکاسی خبری با امین خسروشاهی

توی این قسمت با اقای امین خسروشاهی، دبیر بخش عکس خبرگزاری ایسنای خراسان راجع به موضوعاتی مثل وظایف یک دبیر عکس، سانسور در عکاسی خبری و شیوه assignment گرفتن از رسانه های خارجی گفت و گو کردیم.

قسمت ۲ | عکاسی خیابانی با پیمان یزدانی

قسمت دوم پادکست عکاسی هیستوگرام با پیمان یزدانی | گفت و گویی با پیمان یزدانی درباره عکاسی خیابانی و خبری | تعریف عکاسی خیابانی و تجهیزات مورد نیاز آن