سلمان سام دلیری، برنده دوره دوم گرنت هیستوگرام

برنده دوره دوم گرنت عکاسی هیستوگرام معرفی شد: سلمان سام دلیری با ارائه پروپوزالی که در پایین آمده است توسط … ادامه خواندن سلمان سام دلیری، برنده دوره دوم گرنت هیستوگرام