پادکست عکاسی هیستوگرام تلاش دارد تا با منتشر کردن مصاحبه ها، مجموعه ویدیوهای آموزشی و ارائه گرنت عکاسی درب گفت و گو درباره صنعت عکاسی و فیلم‌سازی را اندکی بازتر بکند تا علاقمندان بیشتری بتوانند از عکاسی بهره ببرند.
 

۴ فصل 

۴۶ قسمت 

 تیم هیستوگرام

سامان شریعتی

بهزاد بابایی

پرهام پاشایی